Piyasadan haberler

ARMDA

Armada Bilgisayar,  12  Kasım 2020 tarihinde gerçekleşen Aruba Networks EMEA İş Ortakları Ödül Merasiminde “CERTA Bölgesi Yılın Aruba Distribütörü”  mükafatını almaya hak kazanmıştır.

AVOD

Çorum Boğazkale’de bulunan 200712071 ruhsat numaralı bakır madeninin satış ve paydaşlık hususlarıyla ilgili; 20.10.2020 tarihinde KAP açıklaması ile durusu yapılan, Demir Export  A.Ş. şirketi ile imzalamış olduğumuz zımnilik kontratı sona erdirilmiş olup, Esan Eczacıbaşı Endüstriyel Hammaddeler San. ve Tic. A.Ş. şirketi ile Saklılık Kontratı imzalanmıştır.

BAYRK

15.07.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile kamuoyunun bilgisine sunulan makine siparişilerin %60 oranında (761.700 USD) teslimatı tamamlanmıştır.Kalan makine techizatın teslimatı ise en kısa müddet içerisinde tamamlanacaktır.

BORSA İSTANBUL A.Ş. PINSU

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Nezaret Önlemleri Yönergesi’nin 5. unsuru çerçevesinde, Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PINSU.E) hissesinin piyasasında Yönerge’nin 6. maddesinde  belirtilen buyruk ve süreçleri nedeniyle aşağıda ismi belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Hisse Piyasası’ndaki buyruk ve süreçlerine yönelik olarak 16/11/2020 tarihinden itibaren 3 ay mühletle “Açığa Satış ve Kredili Süreç Yasağı”, “Brüt Takas” ve “İnternetten Buyruk İletilmesinin Kısıtlanması” önleyici önlemleri uygulanacaktır.Tedbirin uygulanacağı son tarih 15/02/2021’dir.

BORSA İSTANBUL A.Ş.TKURU

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Nezaret Önlemleri Yönergesi’nin 5. ve 6. hususlarındaki kararlar çerçevesinde, Önlem İdare Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen süreçler nedeniyle Taze Kuru Besin Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (TKURU.E) hissesinde 16/11/2020 tarihinden itibaren 3 ay müddetle “Tek Fiyat Prosedürüyle Süreç Görme”, “İnternetten Buyruk İletiminin Kısıtlanması” ve “Emir İptalinin, Buyruk Ölçü Azaltımının ve Buyruk Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması” önleyici önlemler uygulanacaktır.TKURU.E hissesinde önlemlerin uygulanacağı son tarih 15/02/2021’dir.Diğer taraftan, TKURU.E hissesinde hala uygulanmakta olan “Piyasa Buyruğu ve Piyasada Limite Buyruk Girişinin Kısıtlanması” önleminin uygulanacağı son tarih ise 26/11/2020’dir

DARDL

Pazar Değişikliği Müracaatı Hakkında KAP’ta paylaşılmıştır.

İSTİKRAR

İstanbul’da faaliyette bulunan 714480 Ticaret Sicil nosu ile İstanbul Ticaret odasına kayıtlı Fer yapı A.Ş.’nin en az %50 hissesinin İstikrar Yatırım Holding A.Ş.’ne devranı konusunda, Şirket ile Fer Yapı A.Ş. hissedarları ortasında 13.11.2020 tarihinde, görüşmelere başlanmış ve hususla ilgili kapalılık muahedesi imzalanmıştır.

ENJSA

Güç Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 12/11/2020 tarihli ve 9686 sayılı Konsey Kararı ile elektrik dağıtım şirketleri için dördüncü tarife periyodunda (2021-2025) düzenlemeye tabi varlık tabanına uygulanacak gerçek makul getiri oranı (RMGO) ile yatırım harcamaları itfa müddetini açıklamıştır. Karara nazaran vergi öncesi RMGO pahası %13,11 (2018-2020:%14,60) ve yatırım harcamaları itfa müddeti 10 yıl olarak belirlenmiştir (önceki:10 yıl).  Karşılaştırılabilirlik hedefiyle Şirketin hesapladığı yıl ortasına düzeltilmiş RMGO kıymeti ise %12,30’a denk düşmektedir (2018-2020:%13,61).

EXIMB

Türk Eximbank, milletlerarası piyasalardan Mizuho Bank, Ltd. koordinatörlüğünde 397,9 milyon avro ve 99,8 milyon ABD doları meblağında 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi temin etmek üzere kredi mutabakatını 12.11.2020 tarihinde imzalamıştır.

FADE

Günümüz gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinde, tarım kesimi ismi altında birlikte ele alınan “Bitkisel ve Hayvansal Üretim” hissesinde ki çalışmalar süratle devam etmekte olup, hayvan çiftliği yatırımı kapsamında küçükbaş hayvan sayısı; %100 kapasite sayısı olan 1.000 Adet’e ulaşmıştır. Bunun yanında büyükbaş hayvan yatırımına da başlanmıştır

FONET

Batman Vilayet Sıhhat Müdürlüğü tarafından yapılan ve 23.10.2020 tarihinde duyurusunu yaptığı “36 ay müddetli Sıhhat Bilgi İdare Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı” ihalesi sonuçlanmış olup, ihaleyi Şirket kazanmıştır. Yasal itiraz süreci beklenmekte olup ardından Kontrat imzalama etabına geçilecektir. İhale bedeli 5.075.193,00 TL’dir.

GLYHO

Valencia Kruvaziyer Limanı hakkında KAP’ta yer alan ayrıntılı bildirim

HUBVC

Sermayesinin %100’ne sahip olduğu STRS Teknoloji Yatırım A.Ş.’nin 13.11.2020 tarihli Fevkalâde Genel Heyet Kararı ile 18.871.137 TL fiyatındaki sermayesinin 3.128.863,00 TL artırılarak 22.000.000,00 TL’ye çıkartılmasına karar verilmiş olup Şirketin 12.11.2020 tarihli İdare Heyeti kararı ile; STRS Teknoloji Yatırım A.Ş.’nin sermaye artışına 3.128.863,00 TL meblağında iştirak edilmesine ve toplam 3.128.863,00  TL karşılığında her biri 1 TL nominal bedelde 3.128.863 adet primsiz nama yazılı hisse edinilmesine, iştirak edilecek 3.128.863,00 TL’nin 1.532.863 adet hisseye karşılık gelen 1.532.863,00 TL’lik kısmının nakden taahhüt edilmesine ve Türk Lirası yahut karşılığı olan yabancı para olarak ödenmesine ve 1.596.000 adet hisseye karşılık gelen 1.596.000,00 TL’lik kısmının ise  Şirketin bağlı iştirakine daha evvelden verdiği 1.596.000,00 TL sermaye avansının sermayeye dönüştürülerek karşılanmasına karar verilmiş, 1.532.863,00 TL’lik nakdi sermaye taahhüdü 13.11.2020 tarihinde bağlı iştirake nakden ödenmiştir.

INVEO, GEDIK

25 milyon TL sermaye ile kurulacak olan “HiVC Teşebbüs Sermayesi Yatırım İştiraki A.Ş.” unvanlı şirkete  3.712,500 Adet B Kümesi hisse karşılığı olmak üzere  toplam sermayesinin %14,85′ ine tekabül eden 3.712.500 TL ile iştirak edilmesine karar verildiğini açıklamıştık. “HiVC Teşebbüs Sermayesi Yatırım İştiraki A.Ş.” nin kuruluş müsaadesi için Gedik Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’ nin 06.10.2020 tarihinde yapmış olduğu müracaat Sermaye Piyasası Kurulu’ nun 12.11.2020 tarih ve 2020/70  sayılı toplantısında olumlu karşılanmıştır.

KONTR

16.10.2020 tarihli açıklamada; Meram EDAŞ Sorumluluk Alanı içerisinde Kimyasal Güç Depolama İşinin 380.000,00USD+KDV Toplam Kıymetlendirme bedeliyle firmamız Kontrolmatik Teknoloji Güç ve Mühendislik A.Ş. uhdesinde kaldığı ve 380.000,00USD+KDV olan mukavele bedelinin mukavele tarihindeki TCMB satış kuru üzerinden TL’ye dönüleceği kamuya açıklanmıştı.Bahsi geçen projenin kontrat imza süreci tamamlanmıştır. Kontrat bedeli KDV hariç 2.998.960TL fiyatındadır.İşin 210 günde bitirilmesi planlanmaktadır.

PKENT

Bolu Valiliği ÇED Raporu hakkında KAP’ta yer alan bildirim

RTALB

Şirket tarafından geliştirilen ve Covid-19 pandemisinin teşhis sürecinin birinci etabında kullanılan MagicPrep kitinin test çalışmaları başarılı bir formda tamamlanarak Türkiye Cumhuriyeti Sıhhat Bakanlığı ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kaydı gerçekleştirilmiştir.

SASA

Daha evvel kamuoyuna duyurduğu; Adana yerleşkesinde yatırım bedeli yaklaşık 935.000.000 USD olan ve 1.500.000 ton/yıl kapasiteli PTA Üretim Tesisi Yatırımı yapmak hedefiyle hazırlanan ÇED Raporu Etraf ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.

SASA

31152 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Tedbirleri Bildirisi (Tebliğ N 2020/5) ile açılan soruşturma sonucunda; 3907.69.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Konumu altında kayıtlı Polietilen Tereftalat Cips (Polyester PET Cips) ithalatında 3 yıl mühletle korunma tedbiri olarak ek mali yükümlülük getirilmiştir.13/11/2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına nazaran ek mali yükümlülük birinci yıl 60 ABD Doları/ton, ikinci yıl 58 ABD Doları/ton ve üçüncü yıl 56 ABD Doları/ton halinde belirlenmiştir.

SNGYO

Şirketin sahip olduğu Muğla İli, Marmaris İlçesi, İçmeler Mahallesi, Kızılkum Mevkii’nde yer alan 1598 ve 2918 no.lu parsellerden oluşan taşınmazların, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19 ve 20. unsurları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili kararları ve SPK’nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Bildirimi çerçevesinde kısmi bölünmesi suretiyle, hisselerinin tamamı Şirkete ilişkin olan yeni bir gayrimenkul yatırım paydaşlığı kurulmasına Hususa ait hazırlıkların ve ilgili kurumlar nezdinde gerekli müracaatların yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

TCELL

Şirket Yatırımcı Münasebetleri ve Kurumsal Finansman Yöneticiliğine 13 Kasım 2020 tarihi prestijiyle Ali Serdar Yağcı atanmıştır.

VESTL

12.11.2020 tarihli basın açıklamasına istinaden, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ (Vestel Elektronik), İspanyol güç şirketi Iberdrola S.A.’nın (Iberdrola) memleketler arası elektrikli araç şarj aygıtları (EVC) projesi için açtığı ihaleyi kazanmış olup projenin 3 tedarikçisinden biri olmak üzere Iberdrola ile muahede imzalamıştır. Iberdrola’nın sürdürülebilir ulaşım planının bir kesimi olarak hayata geçirilecek bu proje kapsamında önümüzdeki 5 yıl içinde Avrupa’da 150 bin adet elektrikli araç şarj istasyonu kurulması planlanmaktadır. Projenin toplam büyüklüğü 45 milyon Avro civarındadır. Vestel Elektronik bu proje kapsamında 5 yıl içinde Iberdrola’nın başta İspanya, İngiltere ve İtalya olmak üzere Avrupa’nın çeşitli bölgelerinde kuracağı elektrikli araç şarj istasyonları için 50.000 adet EVC04 MESKEN şarj aygıtı sağlamayı planlamaktadır.

YKBNK

Bankaca 28.10.2020 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile; 367 gün vadeli 284 milyon ABD Doları ve 440.5 milyon Avro fiyatında iki başka dilimden oluşan yaklaşık toplam 805 milyon ABD Doları sendikasyon kredisi muahedesi imzalandığı ve mukaveleye eklenen akordeon özelliği ile birlikte yeni iştiraklerle sendikasyon kredi fiyatı artabileceği duyurulmuştu.İlave iştirak sonucunda Bankaca sağlanan sendikasyon kredisi meblağı 334 milyon ABD Doları ve 440.5 milyon Avro olmak üzere yaklaşık toplam 855 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

%d blogcu bunu beğendi: