Resmi Gazete başlıkları

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

YÖNETMELİKLER

–– Ölçü ve Ölçü Aletleri Damga Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Güç Kaynak Garanti Dokümanı Yönetmeliği

–– Yenilenebilir Güç Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BİLDİRİLER

–– 4708 Sayılı Yapı Kontrolü Hakkında Kanun Kapsamında Kontrolü Yürütülen Yapılara İlişkin Taze Betondan Numune Alınması, Deneylerinin Yapılması, Raporlanması Süreçlerinin İzlenmesi ve Denetlenmesine Dair Bildiride Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim

–– Kırsal Kalkınma Takviyeleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Bildiri (Tebliğ No: 2019/30)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (No: 2020/26)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Ait Bildiri (No: 2020/23)

ŞURA KARARLARI

–– Güç Piyasası Düzenleme Heyetinin 12/11/2020 Tarihli ve 9686, 9687, 9690 ve 9698 Sayılı Kararları

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Bedelleri

Hibya Haber Ajansı

%d blogcu bunu beğendi: