Sağlık sektörünü geleceğe taşıyacak 10 parametre

SANKO Üniversitesi ve Turkishtime’ın iş birliğinde düzenlenen

“Sağlık Bölümünü Geleceğe Taşıyacak Ar-Ge Stratejileri” Online Ortak Akıl Toplantısı sıhhat kesiminin temsilcilerini bir ortaya getirdi. Toplantıda, COVID-19 ile başlayan yeni süreçte sıhhat alanında rekabetçi bir ortam oluşturarak eserlerin geliştirilmesi ve uzun vadeli olunmasının değerine dikkat çekildi.

Turkishtime’ın klasik bir kimliğe büründürerek düzenlediği “Ortak Akıl Toplantıları” 8 Eylül Salı günü SANKO Üniversitesi iş birliğinde sıhhat bölümünün temsilcilerini buluşturdu. “Sağlık Dalını Geleceğe Taşıyacak Online Ortak Akıl Toplantısı”nda sıhhat bölümünün yeni devirde nasıl bir yol haritası çizmesi gerektiği üzerinde duruldu.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı’nın moderatörlüğünde düzenlenen “Sağlık Kesimini Geleceğe Taşıyacak Online Ortak Akıl Toplantısına’’;Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Kısmı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berrak Çağlayan Yeğen, Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendislik Enstitüsü Koordinatörü Prof. Dr. Cengizhan Öztürk, Savunma Sanayii Akademi Başkanı Prof. Dr. Cenk Aktaş, Siemens Healthineers Türkiye Genel Müdürü Enis Sonemel, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Denetleme Şurası Üyesi Prof. Dr. Erdal Çelik, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Kolu Lideri / TÜBİTAK Lider Danışmanı Prof. Dr. Feza Korkusuz, Ankara Üniversitesi Kanser Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hakan Akbulut, Sistem Küresel İdare Şurası Lideri – YMM Hüseyin Karslıoğlu, Sağlık Yöneticisi Prof. Dr. Melih Bulut, OHSAD İdare Şurası Lideri / Bahat Hastaneleri Başhekimi Gyn. Opr. Dr. Reşat Bahat ve Turkishtime İdare Heyeti Başkanı Filiz Özkan katıldı.

Tabandan örgütlenme

Türkiye’nin hem aşı çalışmalarında hem ilaç çalışmalarında bilgi birikimi yüksek insan kapasitesinin bulunduğuna dikkat çekilen toplantıda, sahip olunan bu potansiyelin hoş bir planlama ile süratle akışa çevrilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Sıhhat alanında üreticileri bir ortaya getiren kümelerin, gerek dal tarafındangerekse de kamu nezdinde sahiplenilmesi ve desteklenmesi gerektiğini söz eden uzmanlar, bu alanda hem ulusal hem de milletlerarası iş birliği faaliyetlerinin artırılmasının kıymeti üzerinde durdu. Uzmanlar, pandemi kaidelerinde gerekli hazırlıkların tabandan yapılması, bu sıkıntı günler sonrası çıkış basamağında daha kapsamlı küresel iş birliklerine yoğunlaşılması gerektiğine işaret etti. Daha geniş bir açıdan bakıldığındada kesimin daha kapsamlı bir halde tabandan başlayarak örgütlenmesini güçlendirmesi, sıhhat siyasetlerinde ve iktisadında uzman faal fikir kuruluşları haline dönüşmeleri gerektiğinin altı çizildi.

Yüksek katma kıymetli esere odaklanılmalı

Bir çok dalda olduğu üzere, sıhhatte da yüksek katma bedelli eser Ar-Ge yetkinliklerini geliştirmeye ve bunların da üretimine geçmeye gereksinim duyulduğu tabir edilirken, süratle artan sıhhat hizmeti ve yaşlanan nüfus baskısı ile artması beklenen harcama ve cari açığı diğer türlü çözmenin mümkün olmadığı vurgulandı.

Sıhhat dalını geleceğe taşıyacak 10 amaç

Toplantıda, sıhhat kesimini dünyaya entegre edecek bir tablonun oluşabilmesi için dal temsilcilerinin iştirakiyle aşağıdaki 10 maksat konusunda görüş birliğine varıldı.

1- Sıhhat teknolojileri odaklı kuluçka merkezlerine duyulan muhtaçlık

Sıhhat alanındaki girişimcilerin en kırılgan ve zayıf oldukları birinci devirlerde gereksinim duydukları dayanakları sağlamak çok kritik; bu emelle makul temalarda uzman kuluçkaları dünyada hem devlet kurumları, hem de özel dal kurabiliyor. Mevcut pandemi sürecinde bilhassa muhtaçlığı hissedilen; aşı, teşhis ve teşhis üzere alanlarda girişimcilere gerekli bilgi ve kaynak dayanağı vermeyi hedefleyen sıhhat teknolojileri odaklı kuluçka merkezlerinin sayılarını; yola çıkanların kapasite ve etkinliklerini artırmamız gerekiyor. Bu kuluçka merkezleri etrafında tüm gerekli paydaşlar bir ortaya geldiğinde lakin sıhhat girişimcileri muvaffakiyete ulaşabilir.

2-Öngörülebilir/saydam bir sıhhat sistemine dönüşmek

Sıhhat dalının global gelişimine bağlı olarak ülkemizdeki yatırımların artırılması için kamu sıhhat siyasetlerimizin, kesimin tüm temsilcilerinin ortak aklı ile oluşturulması ve geleceğe yönelik öngörülebilir, saydam ve finansal açıdan sürdürülebilir olmasına itina gösterilmeli.

3-Global iş birlikleri için tabandan örgütlenme

Sıhhat alanında mevcut üreticilerimizi bir ortaya getiren kümelerin, gerek kesim tarafındangerekse de kamu nezdinde sahiplenilmesi ve desteklenmesi, bu alanda hem ulusal hem de uluslararasıiş birliği faaliyetlerinin artırılması gerekiyor. Uzmanlar, pandemi kaidelerinde gerekli hazırlıkların tabandan yapılması, bu güç günler sonrası çıkış evresinde daha kapsamlı küresel iş birliklerine yoğunlaşılması gerektiğine dikkat çekiyor. Daha geniş bir çerçeveden bakıldığındada, bölümün daha kapsamlı bir formda tabandan başlayarak örgütlenmesini güçlendirmesi, sıhhat siyasetlerinde ve iktisadında ehil etkin fikir kuruluşları haline dönüşmeleri gerekiyor. Kümelerin; tüm ilgili sivil toplumun bir ortaya geldiği bu yapılara, üreticilerin temsilcisi olarak kıymetli katkı sağlaması bekleniyor.

4- Altyapıları destekleyici girişimler oluşturulmalı

COVİD – 19 pandemisinde tüm ülkelerde olduğu üzere ülkemizde de sıhhat altyapılarının yetersizliği dikkat çekti. Bu nedenle, hücre kültürü laboratuvar çalışmaları, hayvan deneyleri vb. sıhhat araştırma projelerine daha çok bütçe ayrılması ve teşviklerle destekleyici teşebbüslerin gerekliliği kaçınılmazdır.

5-Bölgesel mükemmeliyet merkezleri kurulmalı

Sıhhat alanındaki mükemmeliyet merkezlerinin, üniversitelerdeki mevcut uygulama ve araştırma merkezleri (UYGAR) formatından farklı bir anlayışla kurulması, özel dal dahil olmak üzere bulunduğu bölgedeki ilgili akademisyenlere, araştırmacılara açık bir yapının oluşturulması gerekiyor. Örneğin; “kanser ile ilgili teknik bir tıbbi aygıt odaklı ya da biyoteknolojiye dayalı bir tahlil arayan bir mükemmeliyet merkezi bir üniversitede kurulacaksa, bölgesindeki bütün ilgili araştırmacılara açık ve küçük girişimcilere ya da büyük firmalara takviye olabilmeli” deniliyor. Böylelikle, merkezden alınacak randımanın çok daha farklı boyuta taşınabileceğini belirten uzman isimler; kamudan/sektörden uzun vadeli olarak desteklenen ve ortak yönetilen uzman altyapıların, hem bir bölgeyi uzmanlaştırarak bir referans noktası haline getirip sektörel manada kalkındırırken, araştırmacılara da daha verimli hizmet vereceğini söylüyor.

6-Disiplinlerarası çalışma gerekliliği

Hiçbir bilim kısmı sıhhat alanında tek başına faal bir varlık gösteremez, tahlil sunamaz. Her bilim kolu, öteki bilim kısımlarının datalarından, araştırmalarından sunmuş olduğu delillerden beslenir ve varlığını sürdürür. Bu nedenle de uzmanlar, sıhhat kesimini çevreleyen ekosistemin faal ve inovasyona elverişli hale getirilmesi için hedeflenen eser ve hizmetlerde disiplinlerarası çalışılması gerektiği üzerinde duruyor. Bu ruhta hazırlanmış geniş çerçeveli ve uzun soluklu çalışmalar kesinlikle teşvik edilmeli.

7-Kamudaki bilginin ortak kullanıma açılması

Sıhhat bölümündeki temsilciler, kamudaki mevcut sıhhat datalarının daha uygun kullanılabilmesi gerektiğini kıymetle vurguluyor. Temsilciler; hastaneler, ilgili bölümler ve kamunun bir ortaya gelerek, ülkemizde bu kıymetli ve eşsiz bilginin potansiyelini çıkaracak ve mevcut mevzuata uygun ortak yapılar/mekanizmalar kurgulayarak, teknolojik ve inovatif gelişme için kullanmak için tahliller bulması gerektiğini belirtiyor.

8-Yüksek katma bedelli esere duyulan muhtaçlık

Uzmanlar, bir çok bölümde olduğu üzere, sıhhatte da yüksek katma pahalı eser araştırma/geliştirme yetkinliklerimizi geliştirmeye ve bunların da üretimine geçmeye ülkemizde muhtaçlık duyulduğunu tabir ediyor. Süratle artan sıhhat hizmeti ve yaşlanan nüfus baskısı ile artması beklenen harcama ve cari açığımızı diğer türlü çözmenin mümkün olmadığını söz eden uzmanlar, en yüksek katma bedelli eserin de sıhhat dalında (hem tıbbi aygıt hem de ilaç) olduğuna dikkat çekiyor.

9-Regülasyonların yine düzenlenmesi

Rekabet kuralları da dikkate alarak, bilhassa kimi yeni alanlarda, küçük ve yerli girişimciyi koruyacak biçimde regülasyonların daima olarak ve süratle düzenlenmesi gerekli olduğu vurgulanıyor. Başka yandan sıhhat alanındaki araştırmaları destekleyen kamu ve özel kuruluşların mali gücünün ve bağımsızlığının artırılması, ortalarındaki uyumun gelişmesi de acil ve öncelikli beklentiler ortasında yer alıyor.

10-Global pazardan alınan hissenin artırılması

Uzmanlar, 3 milyar doları geçmesi beklenen tıbbi aygıt pazarımızın 300 milyar dolar üzerine çıkan dünya pazarındaki hissesinin yalnızca yüzde bir olduğunu belirtiyor. Bu noktada kurulması gereken ulusal temel çerçevenin; “mevcut potansiyeli, insan gücünü, üniversitelerin gelişen alt yapısını, kamunun artan motivasyonunu ve dayanaklarını kullanarak, bu 300 milyar dolarlık pazardan daha fazla nasıl hisse alabiliriz” formunda kurgulanması ve buna uygun olarak mevcut kamu yaklaşımlarının süratle revize edilmesi gerektiği tabir ediliyor.

Hibya Haber Ajansı

%d blogcu bunu beğendi: