Flap’tan bedelli sermaye artırımı

Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş’de bedelli sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararı alındı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

‘Yönetim kurulunun 10.11.2020 tarihli toplantısında, şirket esas sözleşmemizin 6. maddesinde 200.000.000 TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 31.250.000 TL olan çıkarılmış sermayemizin tamamı nakden karşılanmak üzere 62.500.000 TL (yüzde 200 bedelli) artırılarak 93.750.000 TL’ye çıkarılmasına, mevcut ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve yeni pay alma haklarının, 1 payın nominal değeri olan 1,00 TL karşılığında kullandırılmasına, yapılacak sermaye artırımında (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu paylar karşılığında ise (B) grubu pay verilmesine, sermaye artırımında ihraç edilecek A grubu payların ‘borsada işlem görmeyen’ nitelikte, B grubu payların ‘borsada işlem gören’ nitelikte oluşturulmasına, yapılacak olan sermaye artışında yeni pay alma hakkı süresinin 15 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen ilk işgünü akşamı sona ermesine, yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan (B) grubu payların, nominal değerin altında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasa’da oluşan fiyattan halka arz edilmesine ve halka arz süresinin 2 iş günü olarak belirlenmesine, sermaye artırımı işlemi için gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu’na ve ilgili sair tüm resmi kurum ve kuruluşlara başvurulmasına, sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu’nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş’nin genel mektupları çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına, iş bu karar ile karara bağlanan ekli bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin raporun onaylanmasına, sermaye artırımına ilişkin olarak yatırım kuruluşu belirlenmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru dahil mevzuatın gerektirdiği tüm iş ve işlemlerin yapılması hususunda Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Gençler’in yetkili kılınmasına karar verilmiştir.”
 

Hibya Haber Ajansı

%d blogcu bunu beğendi: