Dolmuş ısı sayaçlarına neden af getirilmeli?

Belediyelerin ve özel şirketlerin dolaylı olarak bölgesel ısıtma (jeotermal yahut atık ısı kullanımı) uygulamaları nedeni ile sorumlu oldukları ısı sayaçları kapsamında yapılan kontrollerde damga mühleti geçmiş ısı sayacı kullanımının tespiti halinde, kullanım gayesine nazaran 500-10.000 TL’ye kadar para cezaları uygulanmakta ve ısı sayacına el konulmaktadır.

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın, 6 Temmuz 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 30470 sayılı Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliği ile merkezi sistem ve bölgesel ısıtma ile ısıtılan konutlarda, ısı gücünün kullanımını ölçerek maliyetlerin paylaştırılmasında kullanılan ısı sayaçlarına periyodik muayene koşulu getirilmiştir. Isı Sayaçlarının Periyodik Muayeneleri için bina idare şurası, bina yöneticisi, bina sahibi ve bölgesel ısıtma firmaları tarafından, bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir servise yapılacak müracaatlar 1 Ocak tarihinde başlayıp ve 28 Şubat tarihinde tamamlanmaktadır. Periyodik muayene müracaatları, 5 yaşını dolduran ısı sayaçları için geçerli olmakla birlikte, Yönetmelik çıktığında, bir defaya mahsus, 5 yaşından büyük ısı sayaçları da müracaat kapsamına alınmıştır. Lakin, alanda çalışır durumda olan çok fazla ısı sayacı bulunması, kâfi duyuru ve bilgilendirme yapılamamış olması nedeni ile vaktinde başvurusu yapılmayan kıymetli ölçüde ısı sayacının kullanımı kanunen yasak hale gelecektir.

 

Hususa ait QLAB’ın (Isılab Ölçüm ve Denetim Sistemleri A.Ş.) Kurucusu ve Teknik Müdürü Ergun Veysel Taşdemiroğlu, şu bilgileri veriyor: “6 Temmuz 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 30470 sayılı Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliği, merkezi ısıtma ve bölgesel ısıtma sistemlerinde kullanıcıların ısınma bedellerini hakkaniyetli bir biçimde paylaştırılabilmesini gözetmek üzere, ısı sayaçlarının periyodik muayenesini mecburî hale getirdi.

Yönetmeliğe nazaran yapılacak muayenelerde yanılgı sonları içinde çalıştığı doğrulanan 5 yılını dolduran ısı sayaçları, beş yıl daha kullanılmak üzere damgalanmaktadır.

 

Yönetmelik uygulamaya girdiği tarihte süreksiz bir unsur ile, 5 yaşından büyük ısı sayaçları da birinci müracaat periyodunda kapsama dahil edildi ve sonraki yıl süreksiz husus tekrar uygulandı.

 

QLAB (Isılab Ölçüm ve Denetim Sistemleri A.Ş.) olarak bu uygulama sonucunda yalnızca bu sene 5 yıldan daha yaşlı 20.000 adetten fazla ısı sayacının muayenesini gerçekleştirdik ve kullanılmak üzere damgaladık.

 

Bu mühlet bir devir daha uzatılmıştı. 31 Aralık 2020 tarihine kadar muayenesini yaptırmamış olan 5 yaş ve üstü ısı sayaçlarının kullanımı halinde yükümlüler hakkında ‘damga müddeti dolmuş ölçü aleti kullanma fiilinden ötürü 3516 sayılı Kanun kararlarına nazaran idari ve cezai işlemler’ yapılacak.

 

QLAB firması olarak çeşitli marka, model ve boyutlarda günümüze kadar toplam 58.451 adet ısı sayacı muayenesi tamamladık.

 

1 Ocak-28 Şubat 2021 tarihleri ortasında beş yaşını dolduran, yani 2016 tarihli ısı sayaçları için zarurî periyodik muayene müracaatlarının yapılması gerekmektedir.

 

1 Ocak-28 Şubat 2021 müracaat devrinde 5 yaşından büyük ısı sayaçları için müracaat yapılamayacak, hala sağlıklı işleyişini sürdüren tahminen 150.000 adet Avrupa’dan ithal edilmiş ve çok uzun yıllar kullanıma uygun ısı sayacı, ne yazık ki kullanım dışı kalacaktır. Bu durum, hem ısı sayacı kullanıcıları ve sahipleri hem de ülke iktisadına önemli bir maddi kayba yol açacaktır.

Geçerli yıla sahip damgası olmayan ısı sayaçlarının kullanımı, 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’nca yasaklanmıştır. Damgası kopmuş, bozulmuş, damga müddeti geçmiş ölçü aletini kullanan bireye, ölçü aletinin cinsine ve kullanıldığı işin niteliğine nazaran değişen, değerli ölçülerde para cezasının verilmesinin yanı sıra ısı sayacına el konularak mülkiyeti kamuya devrolmaktadır.

Vaktinde müracaatları yapılmayan, hayli üstün kaliteye sahip, neredeyse 20 yıl kullanım ömrü olabilecek ısı sayaçları, yeni damga alımlarını gerçekleştiremeyecekleri için değişmek zorunda kalmaktadır.

 

Uzun yıllar ısı sayacı Ar-Ge’sinde Proje Yöneticisi olarak vazife almış biri olarak şunu söyleyebilirim, ısı sayaçlarında yerli olarak anılan ve piyasaya sunulmuş sayaçların imalatında kullanılan materyallerin %85’i ithal edilmektedir.

 

Mevzuyu daha derinlemesine açmak gerekirse, ısı sayacı imalatında kullanılan ithal kesimleri; sıcaklık sensörleri, akış sensörleri, elektronik bütün mikroçip ve ölçüm entegreleri, düşük akım özel pilleri olmak üzere sıralayabiliriz. Yerli ısı sayaçlarında yerli olan –neredeyse- tek şey yazılım demek yanlış olmaz diye düşünüyorum.

 

Pek çok yüksek kaliteli, dövizle aldığımız ısı sayacı ve/veya ısı sayacı modülleri, kullanım ömrünü tamamlamadan sökülecek. Dövizde yaşanan yükselişin de tesiriyle ‘en ucuz ve düşük kalite’ ısı sayaçları bu ısı sayaçlarının yerini alacak. Yalnızca fiyatının düşüklüğü nedeniyle alım kararı verilen, düşük vasıflı ısı sayaçları, kullanıcısına da ülke iktisadına de kaybettiriyor.

 

Isı masrafları paylaşımı ile ilgili pek çok meseleye, salt ucuzluğu nedeniyle alınmış ve kullanılan bu ısı sayaçları neden oluyor.

 

Bilhassa bölgesel ısıtma uygulamalarında kullanılan ithal ısı sayaçları yüksek kalitesi nedeniyle 15-25 yıl ortasında, muayene, bakım, ayar ve tamirlerinin yapılması şartı ile problemsiz bir halde işletilebiliyor. 5 yılda bir yapılan bu süreçlerin maliyetleri yeni bir ısı sayacının %15-20’si kadarıdır. Bu ısı sayaçları sera ısıtmaları üzere uygulamalarda kullanımı nedeniyle ziraî ve endüstriyel boyutlarda olmakta ve eserlerin satış fiyatları 300-2000 Euro ortasında, boyut, marka, model ve haberleşme arayüzüne (Mbus, WMbus, LoRa, GPRS) nazaran değişiklik göstermektedir. Bölgesel ısıtma uygulamaları ülkemizde çoklukla belediyeler tarafından oluşturulan iştirak şirketleri tarafından işletilmekte olup, Isı Sayacı Muayene yönetmeliğine bir sene sonra sorumlu olarak dahil edilmeleri nedeni ile yönetmelik ile ilgili bilgilendirme maalesef yeteri kadar yapılamamıştır.

 

Ülkemizde bölgesel ısıtma ile 100.000’den fazla konut, sera, işletme vb. ısıtılmaktadır ve bilgilendirme yetersizliği nedeni ile birçok yüksek kalitedeki ısı sayacının kullanımı 2020 yılı Ocak – Şubat periyodunda müracaat yapılmadığı için kanunen yasak hale gelecektir. Bu nedenle 5 yılını doldurmuş binlerce ısı sayaçlarının muayenesi ve damga alabilmesi için 2021 yılı için müracaat hakkının tanınmasının, bu kayıpların önüne geçebileceği kanısındayız.

 

Gerçek ısı sayacı seçimi kadar, muayene ve teknik hizmetler konusunda da gerçek bir servis ile çalışmak büyük ehemmiyet taşıyor.

 

Test ve denetim, her şeyden evvel tarafsız bir merci tarafından yapılmalı. Çünkü markası ne olursa olsun, test ve denetim için gereken fiziki ve teknik şartlara sahip tüm ısı sayaçları, birebir titizlik ve tarafsızlık içinde muayene sürecinden geçmelidir. Yetkili servis olarak bu inancı verebilmelisiniz. QLAB’da bütün makine ve ekipmanlar yalnızca; ısı sayacı servis süreçleri için kullanılıyor. Büsbütün tarafsız hizmet veren QLAB, ısı sayacı üretimi yapmıyor, Landis Gyr+ ve Kamstrup AS marka eserlerin yetkili ve sertifikalı servisi olarak hizmet veriyor.

 

Bu alanda hakikat ve emniyetli hizmet için bilgi ve deneyim açısından yetkinlik ile ısı sayacı sahiplerine katma kıymet üretme anlayışı gerekiyor. Bunun için QLAB, pek çok serviste yapılmayan servisler konusunda yurtdışında üreticilerden ve muayene servislerinden eğitimler almıştır.

 

Pil değişimi, ayar (kalibrasyon) süreci, akış sensörü bakım ve paklığı, sıcaklık sensörü değişimi, yedek kesim temini ve ilgili uygulamalar halinde ek hizmetler vermektedirler. Verilen ek hizmetler sonucunda ayar tutmayan ısı sayaçları için rastgele bir ek fiyat talep edilmemektedir. Bu ek hizmetlerin değeri; ısı sayacı değişimi yerine yepyeni yedek modüller ile tamiri yahut lisanslı firma yazılımları ile ayarın düzeltilmesi sonucu yeni bir ısı sayacına kıyasla %15-20 maliyetlerde ısı sayacının kullanıma tekrar kazandırılabilmesidir. QLAB, kısa müddette sağladığı müşteri memnuniyetinin ivmesi ile kapasitesini iki katına çıkardı. Bu süreçte muayene sürecinde uygulanan testler için gerekli etalon (referans) makine ekipmanlar (Mettler Toledo, Yokogawa, DF, Huayi, Labo, Baykon vb.) yurtdışı ve yurtiçinde en güzel firmalardan temin edildi.

 

QLAB, her şeyden evvel kendi teknolojik altyapısını tertipli olarak, günlük, aylık, üç ve altı aylık periyodlarla denetim ediyor. Etalon ekipmanların periyodik kalibrasyon süreçleri ILAC ve TÜRKAK onaylı laboratuvarlarda yapılmış olup, şimdiki kalibrasyon süreçlerinde Türk Standartları Enstitüsü’nden hizmet alınıyor. ISO IEC TS 17020 Uygunluk değerlendirmesi – Çeşitli tiplerdeki muayene kuruluşlarının işletimi için koşullar (ISO/IEC 17020: 2012) kapsamında TÜRKAK tarafından birinci kontrolü gerçekleştirilerek akredite edilen birinci ısı sayacı servisi QLAB’dır.

 

QLAB ehil teknik takımı, ısı sayaçları alanında global başkan kuruluşların eğitimlerini, yetkinlik sertifikalarını alıyor. Üretici kuruluşlarla kurduğu sağlıklı münasebetler sonucunda süratli yedek kesim temini ve teknik bilgi takviyesi sayesinde, pek çok ısı sayacının kullanım ömrünü uzatacak iyileştirmeleri gerçekleştirebiliyor. QLAB, hizmet kalitesinde kendisiyle yarışan bir kuruluş. Bu doğrultuda yeni amaçlarımızla, fark yaratan hizmet kalitemizi sürdürülebilir gelişim ivmesi içinde devam ettireceğiz.”

Hibya Haber Ajansı

%d blogcu bunu beğendi: